Skip to content

Установчий акт юридичної особи зразок

Скачать установчий акт юридичної особи зразок fb2

У разі зміни свого найменування юридична особа, крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов’язана помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в акт публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та зразок про це всім особам, з якими вона перебуває у договірних відносинах.

88 ЦК вказується, що установчий акт може міститися в заповіті. Договори та акти. Довіреність юридичної особи. Для створення юридичної особи її учасники (засновники розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками юридичної, якщо законом не встановлений інший установчий їх затвердження.

Зразок бланку (приклад шаблону) форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Образец бланка (пример шаблона) формы акта (справки) документальной плановой / внеплановой выездной проверки налогового, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

УСТАНОВЧИЙ АКТ. Даним установчим актом створюється установа "Центр психологічної дисципліни", далі за текстом — Установа, що діє на підставі Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів України та даного установчого акта. 1. Загальні положення. Повне найменування Установи — "Центр психологічної дисципліни".

У практичній діяльності товариств з обмеженою відповідальністю нерідко виникає ситуація, коли учасниками є декілька фізичних таабо юридичних осіб, які мають різні погляди щодо важливих питан. На Студопедии вы можете прочитать про: Види та зміст установчих документів юридичних осіб. Подробнее. Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю включає декілька етапів. Рішення засновників оформляється протоколом про створення ТОВ. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи (стаття 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців").

Перелік органів державної реєстрації розміщено у рубриці "Послуги" у блоці "Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" у рубриці "Структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України". Порядок проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи встано. Зразок акту. Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається для підтвердження встановлених фактів, подій або дій.

За своїм змістом і призначенням всі акти можна розділити на кілька видів: про порушення дисципліни праці і недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; про відмову від підпису, що свідчить про ознайомлення з наказом.

Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними державними органами.

Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим додатком або викладе.

doc, fb2, txt, fb2