Skip to content

Правовий акт управління державного колегіального органу

Скачать правовий акт управління державного колегіального органу fb2

Органи державної влади і державного управління, виконавчих комітетів, бланк 29 сх скачать та підприємства відображають свою діяльність у розпорядчих документах.

Він складається акт таких стадій: 1) постановка колегіального про видання акта управління; 2) опрацювання проектів актів управління; 3) видання актів управління; 4) доведення актів управління до відома адресатів -- суб'єктів адміністративно-правових відносин; 5) набрання чинності актами управління; управління дія актів управління.

Класифікація правових актів управління (далі – акти управління) має велике теоретичне й практичне значення, оскільки відображає специфіку завдань і функцій державного виконавчої влади та інших суб’єктів адміністративно-правових відносин. Постанови з важливих питань державного управління приймаються в колегіальному порядку.

Акти управління, що не відповідають правовий, підлягають скасуванню. Постанова визначено як «правовий акт, що приймається вищими і деякими центральними органами колегіального управління з метою розв'язання найбільш важливих і принципових завдань, стоящі перед органу органами, і встановлення стабільних норм правил поведінки.

§ 4. Класифікація актів державного управління. В основу класифікації актів державного управління покладено найсуттєвіші їх ознаки, що дозволяє з'ясувати їх правову природу й значення в здійсненні завдань державного управління. В науці адміністративного права акти управління класифікують за різними критеріями: а) за юридичними властивостями; б) за дією в просторі; в) за характером компетенції органів, які їх видають; г) за органами, які видають акти.

Але найбільш практично значущою є класифікація актів залежно від юридичних властивостей і суб'єктів права видання актів. За юридичними в. Класифікація правових актів управління (далі – акти управління) має велике теоретичне й практичне значення, оскільки відображає специфіку завдань і функцій органів виконавчої влади та інших суб’єктів адміністративно-правових відносин.

Класифікацію актів управління можна проводити за різними критеріями. 1. За критерієм юридичної природи актів управління розрізняють нор­ мативні, індивідуальні (іноді їх називають «ненормативні», «правозасто- совчі»), змішані (комплексні) акти управління, директивні акти, рівно- партнерські (горизонтальні) договори та угоди.

1. Акти радянського державного управління відрізняються від правових актів місцевих Рад депутатів трудящих. Згідно з ст. 98 Конституції СРСР і відповідними статтями конституцій союзних і автономних республік місцеві Ради депутатів трудящих приймають рішення і дають розпорядження в межах прав, наданих їм законами СРСР, •союзних і автономних республік.

На практиці місцеві Ради депутатів трудящих приймають тільки рішення.  Рішення місцевих Рад депутатів трудящих — це колегіальні акти місцевих представницьких органів державної влади в СРСР. Вони є правовою формою діяльності, яку здійснюють місцеві Ради відповідно до визначеної для них компетенції. Поняття правових актів державного управління. Види правових актів державного управління. Вимоги, що ставляться до актів державного управління. Ухвала – правовий акт, що приймається місцевими радами, державними адміністраціями та виконавчими комітетами.

Ухвалою оформлюють також результати діяльності інших колегіальних органів – колегій міністерств і відомств, наукових рад, судів тощо. В ухвалі визначається територія, коло осіб, на яких вона поширюється, конкретні посадові особи, установи, що зобов′язані контролювати виконання документа. З ухвалою також ознайомлюють населення через засоби масової інформації. Мего-Інфо - Юридична бібліотека України №1, онлайн читати: наукво-практичні коментарі кодексів, нпк, дисертації з права, дипломні, курсові з права, цивільне, кримінальне, процес, адміністративне, аграрне, екологічне, банківське, конституційне право України, скачать, онлайн, бесплатно, коментар, цпк, цк, кк, кпк, україни.

Органи державної влади і державного управління, виконавчих комітетів, організації та підприємства відображають свою діяльність у розпорядчих документах. Відповідно до положень про державних органах класифікуються і розпорядчі документи.  Постанова визначено як «правовий акт, що приймається вищими і деякими центральними органами колегіального управління з метою розв'язання найбільш важливих і принципових завдань, стоящі перед даними органами, і встановлення стабільних норм правил поведінки.

Курсова робота. Вступ Відмінність актів державного управління від інших правових актів акти державного управління - класифікувати їх за багатьма різними критеріями Набуття чинності нормативно-правовими актами державного.

rtf, doc, doc, PDF