Skip to content

Акт про обсяги спожитої переданої споживачу електричної енергії

Скачать акт про обсяги спожитої переданої споживачу електричної енергії rtf

Наявність у споживача укладеного договору про надання про з розподілу електричної енергії є умовою постачання електричної енергії споживачу. Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (Додаток 8). Передані побутовим споживачем та отримані у порядку, визначеному у договорі, та/або зняті електропостачальником акт підприємством) дані про покази засобу обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця електричної закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного спожитої, вважаються даними на перше число календарного місяця.

Акт про недопуск без підпису споживача вважається дійсним. Обсяги разі остаточного припинення користування електричною енергією споживач, не пізніше ніж за 7 днів, повинен повідомити про це філію ПАТ "Сумиобленерго" та розрахуватися за спожиту електричну енергію, енергії заяву переданої розірвання договору. Обсяги споживачу електричної енергії споживачем (Додаток 12).

Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з дозволеною потужністю _ кВт, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Точка продажу електричної енергії  Постачальник несе відповідальність за постачання електричної енергії Споживачу: в обсягах та із. Size: Kb.; Розрахунки за електричну енергію проводяться Споживачем виключно грошовими коштами на рахунок Постачальника електричної енергії, вказаний в п. 16 Договору. Вартість частини електричної енергії, спожитої побутовим споживачем на непобутові потреби, оплачується за роздрібним тарифом на електричну енергію відповідного класу напруги.  Передані побутовим споживачем та отримані у порядку, визначеному у договорі, та/або зняті електропостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.  Акт про недопуск без підпису споживача вважається дійсним.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ 1. Запитання та відповіді до розділу 1 ПКЕЕ „Загальні положення” Запитання 1. Вимагає приведення у відповідність з прийнятті р. Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема повернення (надання) підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка оператора системи розподілу та/або документально підтверджене споживання електричної енергії.

Наявність у споживача укладеного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії є умовою постачання електричної енергії споживачу.  Акт про спожиту активну електричну енергію за розрахунковий період (Додаток 6). Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача (Додаток 7).

База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. "Між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та споживачем укладається один договір про постачання електричної енергії за усіма об'єктами споживача, які розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності постачальником електричної енергії за регульованим тарифом. За взаємною згодою сторін можуть бути укладені окремі договори про постачання електричної енергії за кожним об'єктом споживача".

У пункті   "5) довідка про обсяги переданої електричної енергії за базовий період". У пункті абзац перший після слова "здійснюються" доповнити словами "за розрахунковий період". акт про обсяг переданої Споживачу електричної енергії; акт результатів замірів електричної потужності.

За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних системах обліку значення показів надаються окремо за кожною точкою обліку. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Власника мереж та Споживача обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів.

PDF, txt, djvu, doc